อนุสรณ์ชี้วิกฤติEUแรงทําGDPไทยเหลือ3%

อนุสรณ์ชี้วิกฤติEUแรงทําGDPไทยเหลือ3%
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยถึง เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ว่า จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติยูโรโซนมากขึ้น เพราะมีแนวโน้มว่า วิกฤติในยูโรโซน จะรุนแรงขึ้น จากการที่กรีซและสเปน จะผิดนัดชำระหนี้ในช่วงปลายปีนี้ และหากไม่มีมาตรการใดๆ มาแก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จนกรีซจะต้องออกจากยูโรโซน จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยมากขึ้น ทำให้การส่งออกในปีนี้ ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 4 - 5 จากเดิมที่คาดการณ์ว่า การส่งออก จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 7 และส่งผลทำให้ GDP ของประเทศ ขยายตัวเพียงร้อยละ 3 จากเดิมที่คาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5 - 5.5 นอกจากนี้ ผลกระทบจากยูโรโซน มีความชัดเจนว่า กระทบต่อเศรษฐกิจในเอเชีย ทำให้ชะลอตัวมากขึ้นแล้ว รัฐบาลไทยจะต้องเร่งกระตุ้นการลงทุนในประเทศ เพื่อรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้ได้ในระดับหนึ่ง