รฟท.รับฟังความเห็นปชช.สร้างรถไฟสายสีแดง

รฟท.รับฟังความเห็นปชช.สร้างรถไฟสายสีแดง
นายฮิม ศิริธันยาภรณ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนาฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. เปิดเผยถึง การจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด และการจัดทำการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ว่า เป็นการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมมนา เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ และเพื่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวก็จะสามารถช่วยลดความแออัดการจราจรโดยรอบ และเชื่อมโยงศูนย์การศึกษาด้วยการแพทย์ทั้ง 3 แห่ง ของมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตาม นายฮิม กล่าวด้วยอีกว่า จะมีการสัมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในครั้งที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม 2555 และก็คาดว่า ประมาณต้นปี 2556 น่าจะได้ข้อสรุปรูปแบบการออกแบบโครงการดังกล่าว ซึ่งประมาณปลายปี 2556 ถ้าไม่พบปัญหาอุปสรรค น่าจะสามารถเริ่มการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี หรือ ก็จะแล้วเสร็จประมาณปี 2558 ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวประมาณ 5,000 ล้านบาท