กบง.ลดเก็บเงินดีเซล-โซฮอล์เข้ากองทุนฯ

กบง.ลดเก็บเงินดีเซล-โซฮอล์เข้ากองทุนฯ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ว่า กบง.เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยในส่วนของนำมันดีเซล ให้ลดการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนลง 30 สตางค์ต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 ลดการจัดเก็บเงินลง 50 สตางค์ต่อลิตร และ น้ำมัน E20 และ E85 ให้ชดเชยเพิ่ม 50 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลในช่วงเวลา 05.00 วันพรุ่งนี้ ซึ่งจะไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นน้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันอาจมีการปรับขึ้นราคาตามต้นทุนตลาดโลก ทั้งนี้การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทุนมีรายได้ลดลง เหลือวันละ 9 ล้าน บาท จากเดิมวันละ 31 ล้านบาท โดยฐานะกองทุนยังติดลบ 14,400 ล้านบาท