พณ.เร่งถกFTA-EUแทนGSPที่อาจถูกตัดสิทธิ์

พณ.เร่งถกFTA-EUแทนGSPที่อาจถูกตัดสิทธิ์
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ สหภาพยุโรป หรือ EU ได้เพิ่มเติมเงื่อนไขการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวตั้งแต่ 3,945 เหรียญสหรัฐต่อปีขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารโลก และเมื่อรวมกับเงื่อนไขเดิม อาจทำให้สินค้าไทยบางรายการ ต้องถูกตัดสิทธิ์ GSP ในปี 2557 และอาจต้องถูกตัดสิทธิ์ GSP ทั้งประเทศ ในปี 2558 ได้ ซึ่งในเบื้องต้นสินค้าที่จะถูกตัดสิทธิ์ GSP ในปี 2557 เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำตาล ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ และยานยนต์ โดยประเทศไทย มีมูลค่าการการส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าว มูลค่าเฉลี่ย 1,650 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยมีการใช้สิทธิ์ GSP สูงถึงร้อยละ 59 ของการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยัง สหภาพยุโรป ทั้งหมด และหากถูกตัดสิทธิ์ GSP ทั้งประเทศ จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกประมาณ 9,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทางกรมได้มีการเร่งดำเนินการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรี หรือ FTA กับทางสหภาพยุโรป อย่างใกล้ชิด เพื่อมาทดแทนสิทธิ์ GSP ที่จะถูกตัด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป