ก.อุตฯ โรดโชว์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดึงนักลงทุนมาไทย

ก.อุตฯ โรดโชว์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดึงนักลงทุนมาไทย
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8 - 11 ส.ค. นี้ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ BOI เดินทางไปกรุงปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า เครื่องจักร และ พลังงานทดแทน โดยการโรดโชว์ครั้งนี้ BOI ได้ร่วมกับธนาคารจีน จัดสัมมนาในหัวข้อ บรรยากาศและโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำถึงความแข็งเกร่ง และศักยภาพของการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลายของประเทศ โดยคาดว่ากิจกรรมดังกล่าว จะมีนักธุรกิจสนใจเข้ารับฟังไม่ต่ำกว่า 250 - 300 คน นอกจากนี้ ในวันที่ 10 ส.ค. BOI ประจำนครเซี่ยงไฮ้ จะจัดให้มีกิจกรรมพบปะบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานทดแทน ชิ้นส่วนโลหะ รวมถึงพบปะนักธุรกิจที่เมืองจี่หนาน เมืองชิงเตา ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และปัจจุบันมีนักธุรกิจหลายรายแสดงความสนใจที่จะเข้าลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น