หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น10.48จุดปิด1,208.01จุด

หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น10.48จุดปิด1,208.01จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 14.14 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ รับซื้อที่ 30.33 บาท ขายออก 31.75 บาท