กกร. ห่วง ไทยถูกขึ้นบัญชีดำจาก FATF ต่อ

กกร. ห่วง ไทยถูกขึ้นบัญชีดำจาก FATF ต่อ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวภายหลังการประชุมในวันนี้ว่า ที่ประชุม กรร.ได้มีการหารือถึงการออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการออกกฎหมายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย โดยเห็นว่าบางประเด็นในการเตรียมออกข้อกฎหมายดังกล่าว ยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ระหว่างการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน เนื่องจากหากการออกกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักสากลตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) กำหนดไว้ อาจทำให้ประเทศไทยยังถูกขึ้นบัญชีดำในการประชุมครั้งต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20 ส.ค.นี้ ผู้แทนจากประเทศไทย จะเดินทางไปร่วมประชุมกับทาง FATF ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งคงต้องติดตามผลการประชุมว่าจะเป็นอย่างไร