ทองรูปพรรณขายออกบาทละ24,400บาท

ทองรูปพรรณขายออกบาทละ24,400บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,558.64  บาท ขายออกบาทละ 24,400 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,900 บาท ขายออกบาทละ 24,000  บาท