ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 24,350 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 24,350 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง  ประจำวันเสาร์ที่  4   สิงหาคม  2555 เมื่อเวลา 09.21น. เป็นดังนี้  ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,498.00 บาท ขายออกบาทละ 24,350 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,850 บาท ขายออกบาทละ 23,950บาท