เคเคฟันด์ กำไรเกินคาด รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เคเคฟันด์ กำไรเกินคาด รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายศุภกร  สุนทรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 นี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เริ่มกลับมาทำรายได้ ได้ตามปกติหลังจากน้ำท่วม รวมถึง การเติบโตของอัตราค่าเช่า ที่ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้จากอุปสงค์ในตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมตั้งแต่ต้นปี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ส่วนใหญ่ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนได้ในอัตราที่ดี และกองทุนยังสามารถทำกำไรจากการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้ KK Property Fund สามารถทำกำไรได้ดีตามคาด ดังนั้น เคเคฟันด์ จึงได้เตรียมจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.35 บาทต่อหน่วยหรือประมาณ 3.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก (10 บาท) ซึ่งเป็นการรับซื้อคืนเป้นครั้งที่ 2 หลังจากรับซื้อคืนครั้งแรกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายศุภกร กล่าวด้วยว่า กองทุน KK Prop ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม จนสามารถขยายเงินลงทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาทเป็น 750 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาไม่นาน และถึงขณะนี้มีการลงทุนเต็มจำนวนตามที่จดทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางบริษัทจะยังไม่ขยายเงินลงทุนเพิ่มในขณะนี้ โดยจะขอจัดพอร์ตของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนปัจจุบันก่อน