กรมเจรจาการค้าฯให้ความรู้AECแก่ผู้ประกอบการ

กรมเจรจาการค้าฯให้ความรู้AECแก่ผู้ประกอบการ
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาหน้า ทางกรมจะร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อนเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ปี 2558 โดยจะมีการจัดสัมมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออก ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีมุมมองจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน