ส.นักวิเคราะห์หนุนคลัง ลุย พ.ร.บ.เงินกู้2ล.ล.

ส.นักวิเคราะห์หนุนคลัง ลุย พ.ร.บ.เงินกู้2ล.ล.
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า การที่ กระทรวงการคลัง เตรียมจะทำร่างพระราชบัญญัติลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นเห็นด้วยที่จะเตรียมการในเรื่องนี้ เพราะหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่มีความคืบหน้า ซึ่งนักธุรกิจและนักวิเคราะห์ ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ เพราะมีความจำเป็นต่อการลงทุน โดย รัฐบาลจะต้องเตรียมการด้านต่าง ๆ ให้รอบคอบทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุน การคัดเลือกโครงการที่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและต้องเดินหน้าโครงการให้รวดเร็วทันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปทั้งนี้ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตได้ร้อยละ 5.3 โดยให้น้ำหนักความกังวนปัญหาเศรษฐกิจยุโรปเป็นหลักส่วนโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวถึงร้อยละ 7 นั้น ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะการส่งออกยังคงชะลอตัว