คมนาคมเร่งผลิตป้ายทะเบียนรถหลังขาดตลาด

คมนาคมเร่งผลิตป้ายทะเบียนรถหลังขาดตลาด
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้บริษัทผู้ผลิตป้ายทะเบียนรถใหม่แล้ว ซึ่งทางบริษัทจะทำการผลิตป้ายทะเบียนรถประมาณ 8 ล้านแผ่น โดยแบ่งสัดส่วนเป็นทะเบียนป้ายแดง 140,000 แผ่น ป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ 4 ล้านแผ่น และป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ 3 ล้านแผ่น ซึ่งจะเริ่มส่งมอบในเดือน ส.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า คาดว่าประมาณเดือน ก.ย. ปัญหาเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนไม่เพียงพอน่าจะหมดไป และป้ายทะเบียนใหม่ที่จะเริ่มทยอยให้กับประชาชนในเดือน ส.ค. นี้ จะไม่เกิดปัญหาป้ายทะเบียนแตกลายงาอย่างในช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอน เนื่องจากการประกาศในจัดซื้อ-จัดจ้าง (TOR) รับประกันความเสียหายป้ายทะเบียนจากเดิม 1 ปี เป็น 5 ปี นอกจากนี้ เรื่องการแก้ไขปัญหาป้ายทะเบียนแตกลายงานั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดูระเบียบ ซึ่งอาจจะมีการหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหางบประมาณมาแก้ไขป้ายทะเบียนแตกลายงา