พณ. เผย ดัชนีเชื่อมั่น ก.ค. ปรับตัวดีขึ้น

พณ. เผย ดัชนีเชื่อมั่น ก.ค. ปรับตัวดีขึ้น
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นมีการปรับตัวดีขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 29.1 ทั้งนี้ มาจากปัจจัยความช่วยเหลือด้านลดภาระค่าครองชีพของประชาชน การสนับสนุนการผลิตในประเทศ และการรับจำนำข้าว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภาคประชาชน โดยมีดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ ประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อมั่นที่มีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ปรับตัวดีขึ้นอยู่ระดับที่ 21.5 ดัชนีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในอนาคต ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 34.2 นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า การขยายเวลาส่งมอบรถยนต์คันแรกแบบไม่มีกำหนด เชื่อว่าจะทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน ปรับตัวดีขึ้นอีกในอนาคต