หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.83จุดปิด1,201.13จุด

หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.83จุดปิด1,201.13จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 13.34 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 30.29 บาท ขายออก 31.71 บาท