บขส.จัดโครงการพาแม่เที่ยว6-31ส.ค.ฟรี

บขส.จัดโครงการพาแม่เที่ยว6-31ส.ค.ฟรี
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยว่า บขส. ได้จัดโครงการ บขส. พาแม่เที่ยว ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจะให้สิทธิ์ผู้โดยสารที่เป็นแม่ เดินทางไปกับรถโดยสาร บขส.ฟรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ แม่ที่ต้องการใช้สิทธิ์ตามโครงการดังกล่าว ต้องเดินทางมากับลูก และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ซึ่งการใช้สิทธิ์ยกเว้นค่าโดยสารดังกล่าว สามารถใช้ได้กับรถโดยสารทุกประเภทของ บขส. ยกเว้นรถมาตรฐาน 1 (ก) VIP 24 ที่นั่ง รถมาตรฐาน 4 (ก) VIP 32 ที่นั่ง รถชานเมืองที่วิ่งระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร และรถโดยสารที่มีการจำหน่ายตั๋วบนรถ รวมทั้ง ผู้ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ ไม่สามารถใช่ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยอีกว่า โครงการดังกล่าว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ในการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวอีกด้วย