หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น15.31จุดปิด1,193.32จุด

หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น15.31จุดปิด1,193.32จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 15.44 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ รับซื้อที่ 30.41 บาท ขายออก 31.83 บาท