กขช. เลื่อนถกรับจํานําข้าว ปี 55/56

กขช. เลื่อนถกรับจํานําข้าว ปี 55/56
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่าที่ประชุมได้เลื่อนการพิจารณาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 ออกไปก่อน เพื่อจัดทำรายละเอียด ปริมาณ จำนวนการรับจำนำและวงเงิน ซึ่งจะมีการพิจารณาในครั้งต่อไป แต่ในเบื้องต้น ระยะเวลาในการรับจำนำ จะยังเป็นวันที่ 1 ต.ค. เพื่อให้ทันกับฤดูกาลผลิตข้าวของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเห็นชอบตามการเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการผ่อนผันให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 รอบที่ 2 นำข้าวมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 กับรัฐบาลได้ ซึ่งคาดว่า จะมีปริมาณเหลืออยู่ 2 ล้านตัน และอาจจะขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณเดิม 2.6 แสนล้านบาท โดยระยะเวลาในการรับจำนำ ยังคงเป็นเวลาเดิม ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ วันที่ 15 ก.ย. โดยที่ผ่านมา ตลอดโครงการมีเกษตรกรนำข้าว มาเข้าร่วมโครงการรับจำนำแล้ว 9 ล้านตัน จากเป้าหมาย 11 ล้านตัน