บินไทย เปิดให้จองตั๋วผ่านสมาร์ทโฟน1ส.ค.

บินไทย เปิดให้จองตั๋วผ่านสมาร์ทโฟน1ส.ค.
นายดนุช บุนนาค กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 นี้ การบินไทยเปิดให้บริการบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์พกพา ที่รองรับระบบ MMS บาร์โค้ด 2 มิติ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกทำขั้นตอนการรับรหัสบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบบาร์โค้ด 2 มิติ ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง MMS ในโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่ได้ทำการเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยการบินไทยเริ่มเปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศขาออก จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำบาร์โค้ดดังกล่าวมาแสดงที่เคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ตเช็คอิน สำหรับการโหลดสัมภาระที่ทางเข้าจุดตรวจค้นของท่าอากาศยาน ที่ประตูก่อนขึ้นเครื่อง และใช้แสดงแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อแนะนำที่นั่ง ส่วนกรณีผู้ที่ถือบัตรโดยสารชั้นธุรกิจให้นำบาร์โค้ดมาแสดงเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้อีกด้วย อีกทั้งบริการดังกล่าว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการเดินทางอากาศที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว