ชัชชาติเผยคมนาคมเร่งแก้กฎระเบียบรับAEC

ชัชชาติเผยคมนาคมเร่งแก้กฎระเบียบรับAEC
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคม ได้ปรับปรุงไปบ้างแล้ว อาทิ พ.ร.บ.การขนส่ง พ.ร.บ.ทางอากาศ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จได้ภายใน 3 ปี และการเปิดเสรีทางโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำให้มีช่องบริการจากชาวต่างชาติมากขึ้น เพราะสามารถถือหุ้นได้ ถึงร้อยละ 70 ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้ดีขึ้น เพื่อให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมให้แข่งขัน หากค่าโลจิสติกส์สูง นักลงทุนก็จะไม่เข้ามาลงทุนในไทย โดยต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบการขนส่งทางรางให้มากกว่าถนน และจะมีการพิจารณาจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ เนื่องจาก ประเทศไทยนั้น ไม่สามารถพัฒนาจุดเชื่อมต่อได้ทุกจุด โดยจุดที่สำคัญอันดับ 1 ที่มองตอนนี้ คือ เส้นทางสาย R3 เชื่อโยงไทย ลาว และจีน