พณ.เผยจีทูจีช่วยส่งออกข้าว6ด.หลังโต15-20%

พณ.เผยจีทูจีช่วยส่งออกข้าว6ด.หลังโต15-20%
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง ประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะ การพิจารณาขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล  ได้มีการเจรจาขายกับหลายประเทศ  อาทิ อินโดนีเซีย จำนวน 1.5 ล้านตัน อิรัก 600,000 ตัน และ ไอเวอรีโคสต์ 2.4 แสนตัน  ซึ่งตลาดจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปี  ประมาณร้อยละ 15 - 20 จึงมั่นใจว่า เป้าหมายการส่งออกข้าวตลอดทั้งปีในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ 9.5 ล้านตัน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ จะพยายามผลักดันราคาข้าวในตลาดต่อไป  และทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น  เป็นจุดแข็งของข้าวไทยในการทำตลาด โดยจะต้องมีการทำความเข้าใจกับประเทศผู้ซื้อ ถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นของข้าวไทย ซึ่งหลังจากนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ผลิตข้าว 5 ประเทศ จะต้องร่วมกันยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น