บุญทรง ลุยต่อ รับจำนำข้าว 15,000 บ./ตัน

บุญทรง ลุยต่อ รับจำนำข้าว 15,000 บ./ตัน
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เป็นประโยชน์กับเกษตรกร และรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไป โดยไม่มีการปรับราคารับจำนำลง แต่อาจมีการปรับแนวทางให้เกษตรกรสามารถนำข้าวมาจำนำได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ในปีนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธุ์ ปีหน้า ใช้งบประมาณ ประมาณ 200,000 ล้านบาท ในขณะที่การระบายสต๊อกข้าวของรัฐบาลนั้น ยังคงเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง และจะมีการขายแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ทั้งหมด แต่มั่นใจว่า ประเทศไทยจะยังส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8,000,000 ตัน ในปีนี้ และไม่เสียแชมป์ส่งออกอย่างแน่นอน