ทองขึ้น150บ.!รูปพรรณขายออก24,100บาท

ทองขึ้น150บ.!รูปพรรณขายออก24,100บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,558.64 บาท ขายออกบาทละ 24,400 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,900 บาท ขายออกบาทละ 24,000  บาท