คค.คาด2เดือนร่างแผนพัฒนาโลจิสติกส์เสร็จ

คค.คาด2เดือนร่างแผนพัฒนาโลจิสติกส์เสร็จ
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังการประชุม  เรื่องแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ กระทรวงคมนาคม ในปี 2555-2559 ว่า คาดว่าร่างแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. 2555-2559 จะแล้วเสร็จ และสามารถเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบได้ภายใน 2 เดือน ซึ่งในเดือนหน้า จะมีการหารือเรื่องการทำประชาพิจารณ์ด้วย อย่างไรก็ตาม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานสำหรับเรื่องตัวชี้วัด จะต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการว่ามีความต้องการเป็นอย่างไร รวมทั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย อีกทั้ง ในสัปดาห์หน้าจะนัดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาหารือ เรื่องการสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 รวมทั้งเรื่องผลกระทบของชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน ในบริเวณดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สนใจและได้ให้ความสนใจเรื่องของแผนโลจิสติกส์ โดยต้องการให้มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของโลจิสติกส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น