ส.ผู้ส่งออกข้าวเผยไทยตกอันดับส่งออกข้าว

ส.ผู้ส่งออกข้าวเผยไทยตกอันดับส่งออกข้าว
น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 ไทยส่งออกข้าวรวม 3.45 ล้านตัน ลดลง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ขณะที่ อินเดีย ส่งออกมากกว่าไทยเล็กน้อย โดย ส่งออกได้ 3.61 ล้านตัน และเวียดนาม ส่งออกข้าวได้ 3.52 ล้านตัน เนื่องจาก ราคาข้าวไทย สูงกว่าคู่แข่งขันส่วนมูลค่าส่งออกรวม 71,438 ล้านบาท ลดลง 34% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่มีมูลค่ารวมกว่า 107,644 ล้านบาท และถ้าหากคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 35%นอกจากนี้ สต๊อกข้าวของอินเดีย มีมาก เพียงพอต่อการส่งออกได้ทั้งปี ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ความต้องการข้าว จากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ลดลง ทำให้เวียดนามหันมาชิงตลาดข้าว ด้วยการใช้กลยุทธ์ลดราคาเพื่อแข่งขันกับอินเดีย ฉุดให้ราคาตลาดโลกยิ่งต่ำลง ส่วนปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะยูโรโซน ไม่ค่อยกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย เนื่องจากตลาดส่งออกสำคัญ คือ แอฟริกาใต้ คิดเป็นประมาณ 55% ของมูลค่าการส่งออกข้าวไทย 14% อยู่ในตลาดอาเซียน และ 12% เป็นตะวันออกกลาง สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.05 ล้านตัน มูลค่ารวมประมาณ 50,000 ล้านบาท รวมแล้วตลอดปี 2555 ไทยจะส่งออกข้าวได้รวม 6.5 ล้านตัน ลดลง 39% จากที่ปี 2554 ส่งออกข้าวรวม 10.65 ล้านตัน ดังนั้นหากเป็นเช่นนี้ ไทยจะกลายเป็นผู้ส่งออกตกลงมาเป็นอันดับ 3 รองจากอินเดีย และเวียดนาม ที่คาดว่าจะส่งออกได้มากถึง 8 และ 7 ล้านตัน ตามลำดับ