ไม่น่าเชื่อ! "เอเชียนแอร์" ที่ล้มละลาย มีแร็ปเปอร์ชื่อดังของไทยถือหุ้นด้วยหรือนี่!?

ไม่น่าเชื่อ! "เอเชียนแอร์" ที่ล้มละลาย มีแร็ปเปอร์ชื่อดังของไทยถือหุ้นด้วยหรือนี่!?

ไม่น่าเชื่อ! "เอเชียนแอร์" ที่ล้มละลาย มีแร็ปเปอร์ชื่อดังของไทยถือหุ้นด้วยหรือนี่!?

หลังจากที่สายการบินแอร์เชียนแอร์ ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลายไม่นาน  โดยจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นพบว่ามีแร็ปเปอร์แห่งวงไทเทเที่ยมถือหุ้นอยู่ด้วย

จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจำเลย และพิพากษาให้บริษัท สายการบินเอเชียน จำกัด ล้มละลายเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

โดยบริษัท สายการบินเอเชียน จำกัด เป็นผู้ให้บริการสายการบินเอเชียนแอร์ ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ หรือชาร์เตอร์ไฟลต์ เคยทำการบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

หลายคนอาจไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษกับการที่บริษัทฯ ดังกล่าวที่ถูกฟ้องล้มละลาย แต่หากได้เห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ แล้วล่ะก็อาจต้องร้องตกใจกันเลยทีเดียว Sanook! Money ได้รวบรวมข้อมูลที่หาได้มาฝากกัน พร้อมกันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย…!

บริษัท สายการบิน เอเชียน จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท มีนายเดวิด ศรีชัยอุดม ถือหุ้น 49% , บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิดอล จำกัด ถือหุ้น 50% และนายขันเงิน เนื้อนวล ถือหุ้น 1% ดำเนินธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท มีผลประกอบการย้อนหลัง ดังนี้

  • ปี 2554 รายได้ 4.18 แสนบาท กำไร 95,031 บาท
  • ปี 2555 รายได้ 5 แสนบาท กำไร 1.47 แสนบาท
  • ปี 2556 รายได้ 5 แสนบาท ขาดทุน 8.2 ล้านบาท
  • ปี 2557 รายได้ 291 ล้านบาท ขาดทุน 150 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ปี 2554-2557 สายการบินเอเชียนแอร์ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี้

  • ปี 2554 หนี้สิน 3.23 แสนบาท
  • ปี 2555 หนี้สิน 6.75 แสนบาท
  • ปี 2556 หนี้สิน 3.58 ล้านบาท
  • ปี 2557 หนี้สิน 134 ล้านบาท

สัญญาณการล้มละลายของบริษัทฯ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ศาลล้มละลายกลางคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้อำนาจในการจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิน ของบริษัท โดยศาลสั่งสายการบินหยุดให้บริการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จนกว่าจะมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งหากย้อนไปเมื่อปี 2558 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เคยตรวจสอบฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบว่ามีหนี้สินจำนวนมาก โดยมีหนี้ค้างชำระค่าธรรมเนียมกับท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 21.7 ล้านบาทเลยทีเดียว

การที่สายการบินเอเชียนแอร์ เป็นถูกตัดสินให้ล้มละลายนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนายขันเงิน เนื้อนวล หรือ ขันเงิน ไทเทเนี่ยม มากนัก เพราะเขาถือหุ้นแค่ 1% เท่านั้นเอง

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ ของ ไม่น่าเชื่อ! "เอเชียนแอร์" ที่ล้มละลาย มีแร็ปเปอร์ชื่อดังของไทยถือหุ้นด้วยหรือนี่!?