คมนาคม จับตา ราคาน้ำมันใกล้ชิด

คมนาคม จับตา ราคาน้ำมันใกล้ชิด
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยว่า  ทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และในการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง  จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ  ซึ่งขณะนี้ ค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ 29.80 บาทต่อลิตร  และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปถึง 2 ขั้น คือ 2 สตางค์โดยเฉลี่ย  ทางคณะกรรมการจะมีการประชุม เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าโดยสารทันที