คค.คาดอุตฯการบินในAECบูมกระทบนักบินขาดแคลน

คค.คาดอุตฯการบินในAECบูมกระทบนักบินขาดแคลน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น คาดว่า ภาคอุตสาหกรรมการบิน น่าจะมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูง และโดยส่วนตัว กังวลว่าอาจจะมีเรื่องการซื้อตัวนักบิน เนื่องจากในแต่ละประเทศของสมาชิกอาเซียน มีผลตอบแทนสำหรับนักบินต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้นักบินย้ายไปทำงานในประเทศที่ให้รายได้สูงกว่า และอาจจะทำให้ไทย ขาดแคลนนักบินที่มีประสบการณ์ อีกทั้งคิดว่า ปัญหาดังกล่าว หาทางออกแก้ไขได้ยาก โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคม ขณะนี้ ได้ทำการศึกษาข้อมูลเรื่องของผลตอบแทนนักบินประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกอาเซียน รวมทั้งแนวโน้มและข้อมูล ซึ่งคาดว่า ผลการศึกษาจะทันก่อนปี 2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแน่นอน