ชัจจ์ เชื่อปัญหาจตุจักรมีการเมืองแทรก

ชัจจ์ เชื่อปัญหาจตุจักรมีการเมืองแทรก
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีผู้ค้าประมาณ 64 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มของ นายสงวน ดำรงค์ไทย ประธานสหกรณ์ผู้ค้าสวนจตุจักร โดยทางการรถไฟฯ ได้ส่งหนังสือเพื่อบอกยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้า เนื่องจากไม่ดำเนินการตามสัญญาเช่า ซึ่งจะมีผลภายในเดือน ก.ค.นี้ และคาดว่าการยกเลิกสัญญาเช่าแผงค้าดังกล่าว น่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้น อีกทั้งในส่วนของความปลอดภัยนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เพียงพอและเข้มงวดอยู่แล้ว และโดยส่วนตัวมีความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันของสวนจตุจักร น่าจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และขอยืนยันว่าการเข้ามาพัฒนาสวนจตุจักรของการรถไฟฯ โดย กระทรวงคมนาคม นั้น เป็นการดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเสริมว่า ถ้าศาลปกครองมีคำสั่งออกมาว่า ให้ทางผู้ค้าชนะคดี ทางการรถไฟฯ ยินดีที่จะจ่ายค่าเสียหาย แต่ทั้งนี้ ทางการรถไฟฯ ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างและสำหรับเรื่องเช่าช่วงแผงค้านั้น ถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่า แผงค้าใดมีการเช่าช่วงจริง ทางการรถไฟฯ จะทำการยกเลิกสัญญาทันที พร้อมทั้งจะให้ผู้ค้ารายใหม่ที่เป็นตัวจริงเข้ามาทำการค้าแทน