กิตติรัตน์ยันอนุสรณ์เก่งไม่คิดปลดพ้นบางจาก

กิตติรัตน์ยันอนุสรณ์เก่งไม่คิดปลดพ้นบางจาก
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทบางจาก ไม่มีแนวคิดปลด นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ แม้จะมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่โรงกลั่นน้ำมันก็ตาม ตั้งแต่มองว่า นายอนุสรณ์ เป็นคนดีและเป็นคนเก่งในการทำงาน จึงไม่มีแนวคิดในการปลดออกตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ส่วนกรณี นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ขณะนี้ได้เชิญให้มาดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก การดำรงตำแหน่งต่อไปนั้น อาจจะไม่ครบวาระ 4 ปี เพราะ นายเลอศักดิ์ จะมีอายุครบ 60 ปี และเกษียณก่อนครบวาระ