สนพ.ดูต้นแบบผลิต CBG ใช้ทดแทนNGV

สนพ.ดูต้นแบบผลิต CBG ใช้ทดแทนNGV
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์สาธิตต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด สำหรับยานยนต์ (CBG) ในบริเวณฟาร์มโคนมของ บริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ว่า โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน โดยนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรงคุณภาพและผลิตเป็น CBG ใช้ทดแทนก๊าซ NGV ลดปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขณะที่  นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้นำก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมในฟาร์มมาผลิตเป็นไบโอแก๊ส ใช้ปั่นไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ช่วยประหยัดค่าไฟได้ 300,000 บาทต่อเดือน และนำก๊าซที่เหลือใช้มาผลิตเป็น CBG ใช้สำหรับในรถยนต์ เพื่อการเกษตรภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าน้ำมันดีเซล ได้มากกว่าร้อยละ 50 ด้วย