ส.ท่องเที่ยวจี้รบ.เร่งทำยุทธศาสตร์ก่อนAECให้ชัด

ส.ท่องเที่ยวจี้รบ.เร่งทำยุทธศาสตร์ก่อนAECให้ชัด
นายเจริญ วังอนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดเผย ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการบริการและการท่องเที่ยว ว่า ทางสมาคมเห็นว่ารัฐบาลควรทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งการทำยุทธศาสตร์ในแต่ละช่วงปีด้วย อีกทั้ง ประเทศไทยถือว่าได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ แต่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ทางรถไฟฟ้า 10 สาย การก่อสร้างรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 และ เฟส 3 จะแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ ก็ยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่ชัดเจน รวมทั้งประเทศไทยยังไม่มีศูนย์กลางการเชื่อมต่อในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลควรมีกองทุนให้กับผู้ประกอบการประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ในการลงทุนทำธุรกิจ และรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ พร้อมการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย มากกว่าในปัจจุบันด้วย