แนะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างแต้มต่อรับAEC

แนะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างแต้มต่อรับAEC
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยในขณะนี้ มีความสามารถในเรื่องการออกแบบเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน และติด 1 ใน 20 อันดับของโลก แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนา และเป็นที่รู้จักมากนัก เพราะไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควร ดังนั้น ในเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น ก็จะต้องมีการทำงานเชิงรุก เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น และใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย ในการแข่งขันใน AEC