กบง.ลดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ

กบง.ลดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ว่า ทาง กบง.เห็นชอบปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันดีเซล ลง 40 สตางค์ต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร โดยเริ่มในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้เพื่อดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีความผันผวนและปรับราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทุนมีรายได้ลดลงจากวันละ 115 ล้านบาท เหลือวันละ 90 ล้านบาท โดยฐานะกองทุน ก็ยังคงติดลบ 15,200 ล้านบาท ซึ่ง กระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า จะยังคงดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ ไม่ให้สูงเกิน 30 บาทต่อลิตร