เชือดไก่ให้ลิงดู! “แบงก์ชาติ” ปรับ “กรุงไทย-ไทยพาณิชย์” ร่วม 6 ล้านบาท เหตุบีบลูกค้าทำประกัน

เชือดไก่ให้ลิงดู! “แบงก์ชาติ” ปรับ “กรุงไทย-ไทยพาณิชย์” ร่วม 6 ล้านบาท เหตุบีบลูกค้าทำประกัน

เชือดไก่ให้ลิงดู! “แบงก์ชาติ” ปรับ “กรุงไทย-ไทยพาณิชย์” ร่วม 6 ล้านบาท เหตุบีบลูกค้าทำประกัน
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนและการสุ่มตรวจสอบของ ธปท. พบว่า สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีการบังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัย สำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเลือกทำประกันภัยกับบริษัทอื่นตามความสมัครใจ

ซึ่งการบังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เป็นการเฉพาะเจาะจง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 3,540,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 3,210,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หลังจาก ธปท. แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าว ทั้ง 2 ธนาคาร ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวข้องกับการขายรวมถึงการให้บริการแล้ว