สอท.เผยยอดผลิตรถยนต์มิ.ย.ทะลุ2แสนคัน

สอท.เผยยอดผลิตรถยนต์มิ.ย.ทะลุ2แสนคัน
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายน มีทั้งสิ้น 205,600 คัน ทำลายสถิติรอบ 50 ปี เป็นครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33.81 ส่วนยอดการผลิต 6 เดือนแรก อยู่ที่ 1,057,638 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 30.47 ขณะที่ ยอดขายในประเทศ เดือนมิถุนายน อยู่ที่ 123,471 คัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 75.7 และยอดขายในช่วง 6 เดือนแรก อยู่ที่กว่า 600,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ผู้ผลิตรถเร่งการผลิต เพื่อส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่จองไว้ หลังค้างส่งมอบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 94,727 คัน สูงสุดในรอบ 25 ปี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อนละ 25.2 โดยมีมูลค่าการส่งออก 217,084 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่า ยอดการผลิตรถยนต์รวมในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 2,200,000 คัน โดยมีมูลค่าการส่งออก 700,000 ล้านบาท  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์อย่างไรก็ตาม หากส่งออกรถยนต์ได้ตามเป้าหมายที่ 1,000,000 คัน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จะมีส่วนช่วยให้เป้าหมายการส่งออกของประเทศถึงร้อยละ 15 ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าไว้นอกจากนี้ นายสุรพงษ์ ยังกล่าวว่า ส.อ.ท. กำลังติดตามมติของคณะรัฐมนตรี เรื่องนโยบายรถคันแรกว่า จะมีการขยายระยะเวลาส่งมอบรถยนต์ออกไปอีกหรือไม่ จากที่จะสิ้นสุดมาตรการลงในสิ้นปีนี้ ซึ่งการขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไป 3 - 6 เดือน ก็ตามจะช่วยกระตุ้นให้ยอดการขายรถในประเทศเติบโตขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ต่อระยะเวลาการจองรถออกไปอีกก็ตาม ส่วนการที่ รัฐบาล ยังดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรนั้น ถือเป็นผลดีต่อยอดขายรถกระบะที่ส่วนใหญ่เป็นกำลังซื้อจากต่างจังหวัด และเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ต้องใช้รถในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยลดภาระรายจ่าย ทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น