บลจ.กรุงศรี เปิดตัวบริการรับชำระค่าซื้อกองทุนรวมผ่าน QR Code

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวบริการรับชำระค่าซื้อกองทุนรวมผ่าน QR Code

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  เปิดตัวบริการรับชำระค่าซื้อกองทุนผ่านคิวอาร์โค้ดกับ กรุงศรี  มั่งมี QR เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม  โดยสามารถใช้บริการได้ที่บลจ.กรุงศรี และบูธของ บลจ.กรุงศรีในงานต่างๆ ตอบสนองสังคมไร้เงินสดและจะขยายการให้บริการรับชำระค่าซื้อกองทุนด้วยคิวอาร์โค้ดผ่าน @ccess Online Service ในอนาคตอีกด้วย

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนและบริการ QR Payment ได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ www.krungsriasset.com/TH/News/News-Notice/QR_Payment.html

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทน  และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

 

 

 

 [Advertorial]

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!