คลัง พณ. อุตฯ สศช. ถกร่วมสด.หน้าช่วยอุตฯสิ่งทอ

คลัง พณ. อุตฯ สศช. ถกร่วมสด.หน้าช่วยอุตฯสิ่งทอ
นายยรรยง พวชราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รับมือผลกระทบจากวิกฤติยูโรโซน ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ว่า ในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Workshop ทั้งนี้ เพื่อรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แก่ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับวิธีการดูแล และป้องกันภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอในแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม รวมทั้ง การดูแลภาคแรงงาน ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอีกด้วย