ณัฐวุฒิสั่งตรวจสต๊อกยางพาราจ่อถก47ผวจ.

ณัฐวุฒิสั่งตรวจสต๊อกยางพาราจ่อถก47ผวจ.
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนเองได้มอบหมายให้ กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบสต๊อกของเอกชน ที่เป็นผู้ส่งออกยางพารา เพื่อประเมินประมาณผลิตยาง ทั้งในตลาดกลาง และสต๊อกการส่งออก เพื่อใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ในโครงการ 15,000 ล้านบาท ภายในวันนี้ นอกจากนี้ สัปดาห์หน้า จะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 47 จังหวัด ที่มีพื้นที่เพาะปลูกยางพารามาประชุม เพื่อทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารประจำจังหวัด โครงการ 15,000 ล้านบาท ช่วยประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้เข้าใจในความตั้งใจของรัฐบาล ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีนายทุนเข้าไปกว้านซื้อยางพาราของเกษตรกรเพื่อเก็งกำไรนั้น ตนได้สั่งการให้ องค์การสวนยาง กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรมวิชาการเกษตรเร่งรัดประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรให้รับทราบโครงการดังกล่าว