คค.เร่งศึกษาติดระบบดูแลผู้โดยสารบนรถเมล์

คค.เร่งศึกษาติดระบบดูแลผู้โดยสารบนรถเมล์
นายชินวัฒน์ หาบุญพาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการรับมอบหนังสือแทน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากมูลนิธิผู้บริโภค เรื่องขอให้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ตลอด 24 ชั่วโมง และให้มีการติดตั้งระบบ จีพีเอส และกล่องเก็บข้อมูลในรถโดยสารสาธารณะประจำทางว่า ทางกระทรวงคมนาคม ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและทางกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญ เพราะมีเรื่องของชีวิตผู้โดยสารมาเกี่ยวข้อง อีกทั้ง ทางกระทรวงเพิ่งประชุมเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ พิจารณาระบบ จีพีเอส มาใช้กับรถสาธารณะไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลว่า ระบบใดที่จะครอบคลุม และเหมาะสมมากที่สุด และคาดว่า น่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้