ธนวรรธน์เผยขึ้นLPGไม่กระทบค่าครองชีพ

ธนวรรธน์เผยขึ้นLPGไม่กระทบค่าครองชีพ
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลตัดสินใจปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG กิโลกรัมละ 3 - 5 บาท หรือ ประมาณ 40 - 50 บาทต่อถัง จะไม่กระทบต่องบ ต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนมากนัก หรือ ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อให้ปรับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 - 0.4 และเชื่อว่า จะไม่ส่งผลต่อราคาสินค้า โดยเฉพาะ ราคาอาหารปรุงสำเร็จ เพราะที่ผ่านมา ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นไปแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงราคา LPG ที่จะปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ จึงไม่ควรปรับราคาอีก และการที่ภาครัฐตัดสินใจชะลอการปรับขึ้น LPG ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามในอนาคต รัฐบาล ควรที่จะมีปรับราคา LPG ให้เป็นไปตามกลไกลตลาด เพื่อการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ