หอการค้าปรับลดเป้าGDPปี55เหลือ5.6%จาก5.9%

หอการค้าปรับลดเป้าGDPปี55เหลือ5.6%จาก5.9%
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ ปัจจัยการบริโภคในประเทศลดลง จากความไม่มั่นใจในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการป้องกันจัดการน้ำ รวมทั้ง การเมืองที่ยังไม่นิ่งเท่าที่ควร ทางหอการค้าไทย จึงได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ลดลง เหลือร้อยละ 5.6 จากเดิมที่คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ ร้อยละ 5.9"การที่เราบอกว่า 5.9 นะครับ เป็น 5.6 เพราะ 1 สัญญาณของการชะลอลงของการทำโครงการที่ยังเห็นไม่ชัดเกี่ยวกับภัยพิบัติ การเมือง ซึ่งยังเป็นสถานการณ์ที่แม้ว่า คลี่คลาย แต่ว่ายังตอบโจทย์ไม่ชัดว่า จะนิ่งสนิทแค่ไหน จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาของสหรัฐกับจีนนั้น มีสัญญาณโดยพื้นฐานที่ซึมตัวลงมากว่าที่คาด"นอกจากนี้ นายธนวรรธน์ ยังกล่าวอีกว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ IMF มีการปรับประมาณการลดลง ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทย โดยทางหอการค้าไทย คาดว่า การส่งออกในปีนี้ จะขยายตัวเพียง ร้อยละ 8.7 และอัตราเงินเฟ้อ ขยายตัวร้อยละ 3.4 'หอการค้า' เผย ดัชนีคอร์รัปชั่น มิ.ย.แย่ลง นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ว่า ดัชนีมีการปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 3.5 คะแนน เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2554 ที่ดัชนีอยู่ที่ระดับ 3.6 คะแนน ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เนื่องจาก การสำรวจของภาคธุรกิจยังคงพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เห็นว่าการประกอบธุรกิจกับภาครัฐ ยังคงต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 30 - 35 ของวงเงินงบประมาณ"มันรุนแรงมาตั้งแต่ที่เราทำมา 3 ครั้ง ก่อนหน้านั้น คือคนที่ตอบว่าเพิ่มขึ้น ๆ ๆ เนี่ย มัน 75 ,78 ,79% นะ แต่ตอนนี้มันคงที่ การคงที่ไม่ได้บอกว่ามันดีนะ ก็คือว่า มันแย่คงที่"และจากงบประมาณปี 2556 ที่ 2.4 ล้านล้านบาท หากมีการคอร์รัปชั่น ร้อยละ 35 ของงบประมาณ จะทำให้ จีดีพี ของประเทศ ลดลงร้อยละ 2.63 และหากมีการคอร์รัปชั่น ร้อยละ 30 จะทำให้ จีดีพี ลดลงร้อยละ 2.25