อุทัยเผยผิดหวังณัฐวุฒิแก้ยางตกต่ำไม่ได้

อุทัยเผยผิดหวังณัฐวุฒิแก้ยางตกต่ำไม่ได้
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานที่ ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีกลุ่มเกษตรกร ออกมาเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำว่า เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว ส่งผลกระทบไปหลายประเทศทั่วโลก และกระทบถึงคำสั่งซื้อยางพาราจากประเทศไทย เนื่องจาก กลุ่มประเทศ ยุโรป สั่งซื้อยางรถยนต์จากประเทศจีนและญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ และ 2 ประเทศดังกล่าว สั่งซื้อยางจากประเทศไทย เมื่อเศรษฐกิจยุโรปชะลอ  รัดเข็มขัด การใช้จ่ายก็ได้ส่งผลกระทบมายังผู้ผลิตยางในประเทศนอกจากนี้ เกษตรกร ยังต้องเจอกับปัญหาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง (ค่าเซสส์) กิโลกรัมละ 5 บาท ตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 ขณะที่ มาเลเซีย เก็บ 1.40 บาทต่อกิโลกรัม และอีกประมาณ 20 ประเทศ ไม่เรียกเก็บเลย ทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อยางกับประเทศที่ราคาถูกกว่า ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลหันมาลดค่าเซสส์ เหลือ 1.40 บาทต่อกิโลกรัม และสร้างกลไกตลาดยางให้ดี รวมถึง เพิ่มมูลค่ายางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ แม้จะใช้เวลานาน เพราะการที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศวันรับตำแหน่ง เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ว่าจะช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ แต่หลังจากนั้นราคายางตกอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ 80-90 บาทต่อกิโลกรัม เป็นการพูดสร้างความหวังให้กับเกษตรกร แต่ราคายางขึ้นอยู่กับกลไกตลาดเป็นผู้กำหนด เกษตรกรที่มีความหวังต่างรอแล้ว ไม่ได้ตามที่สัญญาไว้