สหรัฐฯ คงสิทธิ GSP สินค้าไทย 12 รายการ

สหรัฐฯ คงสิทธิ GSP สินค้าไทย 12 รายการ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมือวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ หรือ USTR ได้ประกาศการคงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP ให้กับสินค้าไทย จำนวน 12 รายการ โดยให้มผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป หลังจาก กรมการค้าต่างประเทศ และ สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกันชี้แจง โดยสินค้า 12 รายการ อาทิ ถุงมือยาง ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ปลาปรุงแต่ง ข้าวโพดหวานปรุงแต่ง มะละกอตากแห้ง และ มะละกอแปรรูป เป็นต้น ในขณะที่มีสินค้า 2 รายการของไทยถูกตัดสิทธิ GSP ได้แก่ เครื่องประดับเงิน และยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุก เนื่องจากมีมูลค่าการนำเข้าเกินเพดานที่สหรัฐกำหนด อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า สินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP จะได้รับการยกเว้นภาษี ฉะนั้นทาง ผู้ประกอบการควรเร่งใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐ สนับสนุนการส่งออกในภาพรวม