บางจากเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

บางจากเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยบริษัทถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เฟส 1 (38 เมกะวัตต์) ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ได้ผลิตและจำหน่ายไฟ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 55 ว่า ในส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 30 เมกะวัตต์ สามารถผลิตและจำหน่ายไฟได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 55 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัทแจ้งว่า บริษัทได้เริ่มเดินเครื่องหน่วยกลั่นที่ 2 และที่ 4 (หน่วยแตกตัวโมเลกุล) รวมกำลังการผลิต 45,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งแยกจากหอแยกน้ำมันก๊าดในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ 3 ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ค.55 และหยุดเดินเครื่อง ทั้งนี้ การเดินเครื่องหน่วยกลั่นได้ยึดหลักมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 55