คค.จี้แก้ปัญหานักเรียนตีกันบนรถเมล์

คค.จี้แก้ปัญหานักเรียนตีกันบนรถเมล์
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งบนรถโดยสารประจำทางนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมา 11 มาตรา ซึ่งส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามมาตรการทั้ง 11 ข้อ ให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการประสานงานกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย โดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์ และวันศุกร์ ตามเส้นทางที่เกิดเหตุบ่อยๆ "ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในการที่จะเข้มงวดกวดขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันจันทร์ วันศุกร์ ช่วงเย็น ซึ่งจะมีการก่อเหตุบ่อยๆ ในเส้นทางที่จุดก่อเหตุบ่อยๆ ก็ขอให้ประสานกับทางตำรวจ"อย่างไรก็ตาม รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ทาง ขสมก. ก็อาจมีการดำเนินการติดไซเรนบนรถ เมื่อเกิดเหตุขึ้น แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเห็นเป็นรูปธรรมได้เมื่อไรนั้น จะต้องรอการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ อีกครั้ง