เข้าคิวเติม "น้ำมัน" เลย! "ราคาน้ำมัน" เบนซิล ขยับเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

เข้าคิวเติม "น้ำมัน" เลย! "ราคาน้ำมัน" เบนซิล ขยับเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

เข้าคิวเติม "น้ำมัน" เลย! "ราคาน้ำมัน" เบนซิล ขยับเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับราคาน้ำมัน ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิลขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สตางค์ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยราคาขายปลีกมีดังนี้

ptt

ส่วนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สตางค์ มีผลวันที่ 1 กันยายน 2561 เช่นกัน

s__83009583