พาณิชย์ประกาศราคาแนะนํา ขายเนื้อหมู

พาณิชย์ประกาศราคาแนะนํา ขายเนื้อหมู
นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศราคาแนะนำในการจำหน่ายสุกร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ก.ค. เพื่อทำให้การจำหน่ายสุกรของเกษตรกร มีเสถียรภาพ และประชาชนซื้อสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม โดยกำหนดราคาสุกรเป็นหน้าฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 59 บาท สุกรชำแหละ กิโลกรัมละไม่เกิน 71 บาท และสุกรขายปลีก ไม่เกินกิโลกรัมละ 114 บาท โดยในส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 4-6 บาทตามระยะทางการขนส่งสินค้า และหากประชาชนพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบในการจำหน่ายสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 ของ กรมการค้าภายใน