กิตติรัตน์เชื่อสหรัฐออกQE3กระตุ้นเศรษฐกิจ

กิตติรัตน์เชื่อสหรัฐออกQE3กระตุ้นเศรษฐกิจ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานประชุม Thailand ADB-IMF Conference ว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกเชื่อว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าออกมาตรการอัดฉีดเงินออกสู่ระบบ ผ่าน QE3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และการออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงของยุโรป ขณะที่กลุ่มอาเซียนได้เพิ่มขนาดกองทุนริเริ่มเชียงใหม่เป็น 2.4 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงวางเป้าเดินหน้าการลงทุนในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ วงเงินกว่า 2.27 ล้านล้านบาท เพื่อให้พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเดินหน้าปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20 ที่หลังจากขณะนี้ปรับลดลงเหลือร้อยละ 23 เพื่อจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และการลงทุนดังกล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการรองรับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย