บุญทรงนําคณะประชุม JTC เวียดนาม-ไทย

บุญทรงนําคณะประชุม JTC เวียดนาม-ไทย
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค. นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า หรือ JTC ระหว่างเวียดนาม-ไทย ครั้งที่ 1 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเป็นการประชุมความร่วมมือทางการค้าระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก โดยจะมีการหารือถึงความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน มุ่งเน้นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิต และยกระดับราคาข้าว ให้มีเสถียรภาพในตลาดโลก และถ้าหากสามารถร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าข้าวอาเซียนได้ จะทำให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้น เป็นการยกระดับรายได้ให้กับชาวนาไทย